Biochip- Gía thể nuôi vi sinh

600.000

-Quá trình hình thành lớp màng vi sinh trên giá thể biochip diễn ra từ 2 đến 15 ngày.
– Diện tích tiếp xúc bề mặt của giá thể biochip khá lớn >2000m3/m3
– Tuổi thọ trên 20 năm.
-Giúp giảm tải trọng của lọc vi sinh cho nên tiết kiệm diện tích xây dựng.
– Thịch hợp với mọi loại hình dạng hồ chứa.
– Quá trình thao tác vận hành nhanh chóng và bảo trì dể dàng.
error: Content is protected !!
Hotline: 0337 668 224
Chat Zalo
Hotline: 0337 668 224