Bóng Lọc Bioball cho hệ thống lọc hồ cá

150.000

Banh lọc Bio ball sử dụng để tăng cường oxy vào nước

Giúp các vi sinh vật hiếu khí hoạt động mạnh hơn

Sử dụng tương tự như hạt Kalnes nhưng cao cấp hơn

Sử dụng trong các tầng lọc tinh, sau nham thạch và sứ lọc.

error: Content is protected !!
Hotline: 0337 668 224
Chat Zalo
Hotline: 0337 668 224